Pagina start Politica de mediu

Politica de mediu

Compania SC TRANS.COM SORIN S.R.L. se implică activ în protecţia mediului şi a sănătăţii şi securităţii angajaţilor la locul de muncă. Angajaţii sunt conştienţi de avantajele lucrărilor efectuate corect şi în condiţii de calitate şi de efectele acestora asupra satisfacerii clientului, asupra celorlalţi angajaţi, asupra costurilor şi eficienţei economice, precum şi asupra companiei şi mediului.
În acest context, alături de interesul pentru satisfacerea cerinţelor clienţilor noştri cu produse de calitate se află preocuparea continuă şi responsabilă a companiei noastre de a diminua impactul de mediu generat de lucrările specifice obiectului de activitate, dar şi de protejare a angajaţilor împotriva accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale. Compania se asigură că echipamentele tehnice nu constituie o ameninţare pentru mediul înconjurător sau pentru comunitatea locală.

Managementul companiei se angajează să aloce resursele necesare pentru implementarea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management de mediu şi sănătate şi securitate ocupaţională, în scopul prevenirii poluării şi a prevenirii riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională.

Angajatii companiei respecta legislatia in domeniul mediului, sanatatii si securitatii ocupationale si militeaza pentru reducerea poluarii.

SC TRANS.COM SORIN SRL se angajează să respecte cerinţele legale şi alte cerinţe aplicabile domeniului de activitate, în domeniul mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.

Pentru realizarea acestor angajamente, TRANS.COM SORIN SRL are în vedere următoarele:

  • Certificarea sistemului de management – mediu , sănătate şi securitate în muncă
  • Conştientizarea personalului prin instruirea în domeniul mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă şi motivarea acestuia
  • Asigurarea dezvoltării durabile privind mediul în cadrul organizaţiei, prin reducerea consumului de resurse şi gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate la nivelul organizaţiei
  • Prevenirea poluării
  • Prevenirea accidentelor de muncă

Pornind de la Politica de mediu şi sănătate şi securitate ocupaţională, obiectivele specifice sunt elaborate si monitorizate permanent.

Politica de mediu şi sănătate şi securitate ocupaţională este aplicabilă la nivelul întregii organizaţii, este cunoscută şi respectată de tot personalul care lucrează pentru SC TRANS.COM SROIN SRL şi în numele acesteia

Choosing the best web hosting some times could be difficulty if you dont know what to look for. Read hosting reviews and if you may like we highly recommend using green hosting servers.
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting.
Termeni si conditii utilizare website.